NAUJIENOS
MŪSŲ MOKYKLA
       Istorija
       Vizija, Misija
       Tikslai, Uždaviniai
       Filialai
       Administracija
       Mokytojai
       Mokiniai
       Pasiekimai
INFORMACIJA
      Priėmimo sąlygos
      Ugdymo programos
      Skelbimai
GALERIJA
      Parodos
      Renginiai
      Veikla
      Darbai
KONTAKTAI

 


 

Filialai

 

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS FILIALAI
2007-03-09

 

Gruzdžių filialas (įkūrtas 1991 m.)

Filialo kuratoriai: R. Zubrickas, M. Dautarienė.

Mokomos specialybės: akordeono, fortepijono, pučiamieji instrumentai, smuiko.

Dirbę ir dirbantys mokytojai: R. Zubrickas, S. Žentelis, G. Kalinas, K Vedeckienė,   D. Bugaičiuk, A. Urnežienė, M. Dautarienė.
Nuo 2007 m. A. Pukienė, G. Gricevičienė, D. Užkurienė, M. Dautarienė.

Mokinių skaičius 2007 m. - 30.
 

Kairių filialas (įkūrtas 1992 m.)

Filialo kuratoriai: A. Baranauskienė, N. Bukantas.

Mokomos specialybės: akordeono, fortepijono, gitaros, smuiko.

Dirbę ir dirbantys mokytojai: S. Vedeckis, A. Grigaitytė, A. Urnežienė, A. Baranauskienė, N. Bukantas.
Nuo 2007 m. N. Bukantas, S. Orūnas, A. Baranauskienė, A. Urnežienė, L. Galinienė.

Mokinių skaičius 2007 m. - 29.
 

Kužių filialas (įkūrtas 1996 m.)

Filialo kuratorė: R. Vaivadienė.

Mokomos specialybės: chorinio dainavimo, fortepijono, gitaros.

Dirbę ir dirbantys mokytojai: V. Žalalienė, M. Žalalis, A. Česnauskaitė, R. Vaivadienė.
Nuo 2007 m. R. Vaivadienė, G. Daugėla.

Mokinių skaičius 2007 m. - 8.

 

Raudėnų filialas (įkūrtas 1998 m.)

Filialo kuratorė: R. Ananjevienė.

Mokomos specialybės: birbynės, kanklių, fortepijono, lumzdelio.

Dirbę ir dirbantys mokytojai: E. Šliauterienė, A. Šliaureris, M. Žalalis, D. Streckeinė,
A. Bernotas.
Nuo 2007 m. R. Ananjevienė, A. Bernotas, D. Užkurienė, I. Ručinskienė, I. Lipinskienė.

Mokinių skaičius 2007 m. - 12.

 

Bubių filialas (įkūrtas 2002 m.)

Filialo kuratorė: A. Jablonskienė.

Mokomos specialybės: akordeono, kanklių, fortepijono, gitaros.

Dirbę ir dirbantys mokytojai: E. Šliauterienė, A. ŠIaiuteris, A. Jablonskienė,               R. Navickienė, R. Banė.

Mokinių skaičius 2007 m. - 17.

(į viršų)